DEĞERLERİMİZ

image

YENİLİKÇİ

Geçmişten devraldığımız kazanımlar başarı ve liderliğimizin temelini oluşturur. Esnek davranırız, öğrenmeye açığız ve her gün en yüksek performansı göstermeye hazırız.Yenilikçi çözümlere ve imkanlara ulaşmak amacıyla yaratıcılığı ve sıra dışı fikirleri teşvik ederiz.Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini görür, onların performanslarını ve değer yaratmalarını destekleriz.Yaptığımız her işi tutkuyla yaparız.

SAYGILI

Birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz.Değişik olana sempati ile yaklaşırız. Şirket içinde yoğun bir işbirliği yaşar, bilgi ve birikimlere yapıcı tepkiler veririz. Müşterilerimizi, onların istek ve ihtiyaçlarını öngören, beklentilerini aşan mükemmellikte ürün ve hizmetlerle hayranlık derecesinde memnun ederiz. Yüksek ahlaki değerlere her durumda kayıtsız şartsız bağlıyız.Sözümüzü tutarız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara değer veririz.

DÜRÜST

Davranışlarımızın temelini dürüstlük, adalet ve güvenilirlik oluşturur. Yüksek ahlaki değerlere her durumda kayıtsız şartsız bağlıyız.Sözümüzü tutarız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara değer veririz. Sorumluluk üstlenir, birlikte verilen kararları savunuruz. Başarının gururunu paylaşırken hataların da sorumluluğunu üstlenir bu hataların düzeltilmesi için birbirimize destek oluruz. Süreklilik ilkesi bize yol gösterir. Şirketin karlı büyümesiyle topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzun gereklerini aynı zamanda gerçekleştirmeye çalışırız.

DİSİPLİNLİ

Sonuçlara odaklanır, her zaman azim ve kararlılıkla bizi başarıya götürecek çözümleri ararız. Alınan kararlara ve planlanan sürelere uyarız. Bir karar alındığında ona tam destek veririz. Çalışmalarımızı en önemli konular üzerinde yoğunlaştırır, hızlı ve tutarlı bir şekilde uygulamaya geçeriz. Şirket bünyesindeki örnek uygulamaları aktif olarak paylaşır, performansımızı geliştirmek için sürekli fırsatlar ararız. Şirket çıkarlarını bireysel menfaat ve bölüm çıkarlarının önünde tutarız. Öncülük ruhumuzun gücünü yenilikçi tutumumuzdan ve değişime açık olmamızdan alır. Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız.

GELİBOLU BABA OĞUL NAKLİYAT

GÜVENLİ TAŞIMANIN ADRESİ